Supervision

Supervision er sammensat af 2 ord; super og vision og betyder direkte oversat "et særligt godt overblik".

Supervision er, i min forståelse, en individuel udviklings- og videreuddannelsesmetode, hvor faglige og personlige kompleksiteter bringes i spil, faciliteres, reflekteres og evalueres i en forståelses- og udviklingsproces der tydeliggør og afklarer din indsats.

I supervisionen arbejder jeg lige gerne med udgangspunkt i succeshistorierne som i de store komplicerede social-faglige sager. Det afgørende er, at vi bliver bibragt nye forståelser, indsigt, energi og handlemåder.

Min supervision er et faseinddelt forløb, der både er vejledende, støttende, udviklende, ressource- og kompetencefremkaldende, kontrollerende, vurderende og handleorienteret.

Jeg tilbyder supervision individuelt og i gruppe til

og betjener mig af en lang række forskellige metoder så som fri og styret refleksion, episode analyse, tuning in, rollespil, reflekterende teams, modellering.