CV

Jeg er uddannet som social psykolog fra Københavns Universitet i 1995 og autoriseret af Dansk Psykolog Nævn i 1998. Jeg er certificeret i DiSC PersonProfiler inden for Coaching og har en 2-årig supervisoruddannelse fra Ken Vagn Hansen, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Jeg har gennemgået 17 dages træning i Neuroaffektiv Personlighedsudvikling hos psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen. Derudover en lang række kurser og uddannelsesforløb.

Inden min uddannelse som psykolog har jeg en 10-årig karriere som professionel soldat bag mig.

Erhvervserfaring som psykolog

2010-
Privatpraktiserende psykolog med tilbud om supervision, coaching og personprofiler til ansatte i regioner, kommuner, institutioner og andre der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier
2010-
Deltidsansat psykolog ved den Selvejende Institution Grønsund, som er en miljøterapeutisk organisation, der arbejder med unge i alderen 12 til 23 år. Ansvarlig for behandlingsplaner og faglig supervision til personalet.
2008-2010
Ledende psykolog ved Familierådgivningen i Vordingborg Kommune. Ansvarlig for Kommunens pædagogisk – psykologisk vejledning og rådgivning i forbindelse med folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt ansvarlig for kommunens organisering og udøvelse af foranstaltninger til børn, unge og deres familier.
2005-2008
Proceskonsulent og direktør i konsulentfirmaet bp-u a/s med virksomheds-, personale- og strategiskledelse, værdibaseret organisations- og kompetenceudvikling i virksomheder.
2003-2005
Forstander på Børne- og ungdomscentret i Nakskov kommune. Et center med 32 anbragte børn og unge, en ekstern afdeling med unge på eget værelse, kommunens anbringelser af børn og unge i familiepleje, intern skole og ambulant dagbehandling. Ansvarlig for den overordnede virksomhedsledelse, organisations- personale og projektudvikling.
1998-2003
Leder af Familiehuset i Nakskov Kommune. Ansvarlig for kommunens organisering og udøvelse af foranstaltninger på Børne- og Familieområdet.
1995-1998
Psykologisk konsulent i Storstrøms Amts Center for Børn og Unge, med undervisning, projektudvikling og projektledelse, undersøgelses- behandlings- og supervisionsarbejde primært i forhold til de tidligere 9 Lollandske kommuner.